Demineralizarea industriala

Echipamentele folosite în diverse industrii necesită de multe ori utilizarea de apă fără conținut de săruri, numită apă demineralizată. Procesul de demineralizare este asigurat de osmoza inversă industrială.

Termenul de „osmoză” provine de la presiunea osmotică, care reprezintă presiunea formată de deplasarea de lichid în momentul în care avem două soluții de concentrații diferite, separate printr-o membrană. Prin membrana semipermeabilă, are loc un schimb de molecule dinspre soluția cu o concentrație mai mică de substanțe dizolvate spre soluția cu o concentrație mai mare.
Procesul de osmoză inversă presupune inversarea acestui fenomen: soluția cu o concentrație mai mare de substanțe dizolvate este împinsă prin membrana care are fiecare por de 1000 de ori mai mic decât un micron. Această finețe de filtrare foarte ridicată face ca substanțele dizolvate să fie reținute de membrană, în timp ce apa trece și asfel, este purificată.

Unde este folositoare demineralizarea industriala

Demineralizarea industrială este folosită în principal:

 • În industria metalurgică.
 • La răcirea cuțitelor de strung la amestecul de răcire
 • În producția de geam termopan, la răcirea sticlei.
 • În industria farmaceutică, spre exemplu prin osmoză inversă se poate creea etanol pur, fără contaminanți.
 • În industria alimentară, spre exemplu producția băuturilor răcoritoare și cea a băuturilor alcoolice.
 • În producția apei pentru dializă, care trebuie să fie ultrapură, fără săruri.
 • Este un proces util prin faptul că reduce cantitatea de amoniu și de nitrați din apă.

Demineralizarea industriala

Conductivitate

Conductivitatea apei este o măsură a capacității apei de a transporta o sarcină electrică. Conductivitatea este afectată de numărul de substanțe anorganice solide dizolvate în apă, precum cloruri, nitrați, sulfați, sau ioni de sodiu, magneziu, calciu, fier, ș.a. Cu cât sunt mai multe substanțe dizolvate în apă, cu atât conductivitatea ei va fi mai mare. Temperatura apei determină și ea conductivitatea și de aceea, valorile conductivității sunt exprimate la temperatura de 25°C.  Valoarea maximă a conductivității admisă în România pentru apa potabilă este de 2.499 μS/cm (microsiemens/centimetru) – conform Legii 458/2002, modificată prin Legea 311/2004.

Ca reper, conductivitatea apei distilate este de 0,5 μS/cm, a apei menajere, de 900 – 9000 μS/cm, iar a apei de mare este de 54000 μS/cm.

Alegerea unui sistem

Membrane

 • Demineralizarea industrialaExistă 3 tipuri de membrane de osmoză inversă, în funcție de capacitatea de tratare. Denumirile uzuale sunt: membrană pentru apă dulce, pentru apă sălcie și respectiv, pentru apă sărată.
 • Este bine de avut în vedere conductivitatea apei ce va fi folosită ca materie primă și normele specifice ale industriei în care se va folosi apa tratată.
 • Apa demineralizată industrial are valorea conductivității cuprinsă în intervalul 1 – 80 μS/cm.

Pretratare

 • Membranele de osmoză inversă nu pot trata decât apă fără duritate și care a fost tratată în prealabil. De aceea, se impune instalarea unei stații de pretratare a apei, care va fi alcătuită din filtrare mecanică, dedurizare, în cazul în care apa are duritate și respectiv, sterilizare.
 • În cazul în care apa dură nu ar fi tratată înainte de a intra în contact cu sistemul de demineralizare industriala, calcarul ar înfunda membrana de osmoză, micșorând debitul.

Puteți găsi un sistem de osmoză inversă industrială  aici:

http://www.takabanis.ro/cumpara/sistem-osmoza-inversa-demineralizare-industriala-tkro-250-397